เครื่องซีล นวัตกรรมใหม่ของบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการเก็บรักษาอาหารทั้งแบบสดและแบบแห้ง ได้มีการค้นคว้าและพัฒนาวิธีบรรจุภัณฑ์ขึ้นมากมายเพื่อการรักษาสภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไว้ให้ดีที่สุด จนในที่สุดการใช้เครื่องซีลเพื่อสร้างภาวะสูญญากาศหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเครื่องซีลสูญญากาศก็เกิดขึ้น เครื่องซีลมีบทบาทอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมอาหาร เพราะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยด้านบรรจุภัณฑ์ที่ขาดไปไม่ได้

การใช้เทคโนโลยีสูญญากาศเพื่อรักษาความสดใหม่ของอาหารนั้นนิยมมานานแล้วในต่างประเทศ ส่วนในประเทศไทยเองก็นำเทคโนโลยีชนิดนี้มาใช้ทั้งในอุตสาหกรรมรายใหญ่และรายย่อย เครื่องซีลเองก็ได้รับการพัฒนาไปเรื่อยๆ อย่างไม่ยุดยั้งเพื่อให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด และเพื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างดี เครื่องซีลจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์

เครื่องซีลมีหลักการทำงานคือการทำให้ถุงหรือบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น เช่น ฟิล์มพลาสติก ฟอยด์ห่ออาหาร ถุงฟอยด์ ถุงร้อน เป็นต้น เกิดภาวะสูญญากาศด้วยการดึงอากาศที่อยู่ภายในออกมาให้หมด จากนั้นตัวเครื่องซีลจะทำการผนึกบริเวณปากถุงจนแน่นเพื่อไม่ให้มีการเล็ดลอดของอากาศภายนอกเข้าไปข้างในได้ เนื่องจากออกซิเจนภายในได้ถูกเครื่องซีลดูดออกมาจนหมด จึงสังเกตุได้ว่าถุงหรือบรรจุภัณฑ์จะมีการหดหรืองอตัวจนแนบสนิทแน่นไปกับอาหารที่ถูกเก็บไว้ภายใน ซึ่งการทำให้เกิดภาวะไรอากาศหรือการดูดเอาออกซิเจนออกมาหมดนั้นจะทำให้อาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ภายในไร้การปนเปื้อนจากเชื้อโรค สิ่งสกปรกรวมถึงสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่ทำให้อาหารเหม็นหืน ช่วยรักษากลิ่น สีและความสดของอาหารได้อย่างยาวนาน

เรียกได้ว่าเครื่องซีลคือหนึ่งในเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่อันก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งของวงการอุตสาหกรรมของโลก ด้วยประโยชน์อันหลากหลายของเครื่องซีลที่ไม่ได้ใช้แพร่หลายในเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้น แต่เครื่องซีลยังสามารถใช้ในการเก็บอุปกรณืการแพทย์ ยา เสื้อผ้า และอื่นๆ นอกจากนี้เรายังสามารถใช้เครื่องซีลในการสร้างบรรจุภัณฑ์สูญญากาศอย่างง่ายขึ้นในครัวเรือนได้อีกด้วย